Mobiliteit prioriteit in nieuw Mechels bestuursakkoord

Op vrijdag 21 december stelde de Mechelse Stadslijst (Open VLD, Groen en M+) haar nieuwe bestuursakkoord voor.  Mobiliteit is één van de drie uitdagingen waar burgemeester Somers en zijn team werk van willen maken:

 

Inzake mobiliteit wil Mechelen baanbrekende stappen zetten. Dat is nodig. Ons wegennet
is overbelast, de filevorming neemt toe, mensen vragen terecht meer gezonde lucht, fietsers
willen zich veilig en comfortabel verplaatsen, de bereikbaarheid voor senioren en mensen met
een beperking moet worden gegarandeerd, het autoluwe centrum moet worden uitgebreid en
in tal van woonbuurten is er parkeerdruk die moeten worden verlicht. Onze ambitie is duidelijk:
we willen de fietsstad van Vlaanderen worden.
 
Het nieuwe stadsbestuur wil tegen het najaar van 2019 met een samenhangend, becijferd
en uitgewerkt mobiliteitsplan komen. Dit plan zal ook een timing bevatten. In de komende
maanden zullen we hierover intensief overleg plegen met stadsgenoten en organisaties en hen
betrekken bij het zoeken naar de beste oplossingen."
 

De volledige tekst vind je op: https://www.mechelen.be/samen-voor-een-positief-mechelen-defpdf