Regio Mechelen Mobiel

voor Iedereen

Voorstel toekomstig openbaar vervoer op het grondgebied Bonheiden-Rijmenam

Het openbaar vervoer dat in onze gemeente beschikbaar is kan omschreven worden als verbindingen tussen grotere metropolen.  We onderscheiden hier 3 grote trajecten, nl  Mechelen via Putte naar Heist-op-den-Berg, Mechelen via Keerbergen en Tremelo naar Aarschot en Mechelen via Rijmenam en Boortmeerbeek naar Zaventem.

Omdat al deze trajecten lopen over 2 grote assen, nl. via de Putsesteenweg (N15) en via de

Mechelsesteenweg – Rijmanamse Weg, blijven een aantal woonkernen en nutsplaatsen verstoken van openbaar vervoer.  Dit laatste komt zeker niet de mobiliteit van de burger ten goede.  Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden om het openbaar vervoer te optimaliseren zonder extra kosten te maken, zie verder ons voorstel.

Welke woonkernen onderscheiden we op het grondgebied Bonheiden-Rijmenam  ?

 1. Bonheiden dorp
 2. Wijk Putsesteenweg
 3. Rijmenam dorp
 4. Wijk Mart (Rijmenam)

Wat zijn de belangrijkste nutsplaatsen voor onze gemeente ?

 1. Sportcentrum De Nekker en Nekkerhallen
 2. Woonzorgcentrum Den Olm
 3. Imelda ziekenhuis
 4. Woonzorgcentrum Zonneweelde
 5. Speelpleinen Weyneshof (Rijmenam)

Wat zijn volgens ons de bus trajecten die de noden in onze gemeente dekken ?

 1. De bestaande buslijn Mechelen - Putte - Schriek komende van Mechelen via Nekkerspoel en Pasbrug richting Putte behouden.
 2. De buslijn Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Aarschot komende van Mechelen via Nekkerspoel, Pasbrug en de Mechelsesteenweg naar Bonheiden grotendeels behouden met een kleine wijziging in Rijmenam. Het traject kan hier best via de Korte Dreef en Kruisstraat voorzien worden met een halte aan woonzorgcentrum Zonneweelde om daarna via de Lange Dreef terug naar de Rijmenamse Weg te gaan.
 3. Het traject van de buslijn Mechelen - Bonheiden - Perk - Zaventem komende van Mechelen via Nekkerspoel en Pasbrug wijzigen op grondgebied Mechelen.
  Dit traject kan best verlegd worden via de N15A (sportcentrum de Nekker en Nekkerhallen) met hier een officiële halte en verder via de Putsesteenweg en Waversesteenweg naar Bonheiden dorp.
  Op deze manier wordt de wijk Putsesteenweg ontsloten om het gemeentehuis van Bonheiden te kunnen bereiken en kunnen de inwoners van Bonheiden en Rijmenam ook in het sportcentrum De Nekker en de Nekkerhallen geraken.
 4. Een bijkomende buslijn Mechelen - Muizen - Bonheiden - Mart - Grasheide - Schriek - Heist-op-den-Berg is dan weer de oplossing om de woonkern Mart te ontsluiten, alsook de speelpleinen Weyneshof. Vanuit Heist-op-den-Berg en Muizen is er ook de vraag voor een busverbinding naar het Imelda ziekenhuis.  Inwoners van Muizen willen ook het woonzorgcentrum Den Olm kunnen bereiken.
 5. De buslijn Bonheiden – Zaventem heeft volgens ons geen zin en is zoals wij kunnen vaststellen zeker onrendabel, evenals de belbus onder zijn huidige vorm.
  Het systeem van de belbus voldoet ook niet aan de behoefte van de reiziger en is zeer gebruiksonvriendelijk. Het budget dat aan deze buslijnen gespendeerd wordt kan beter ingezet worden voor de gevraagde bijkomende buslijn Mechelen - Muizen - Bonheiden - Mart - Grasheide - Schriek - Heist-op-den-Berg.

Aan welke frequentie moeten de busverbindingen voldoen ?

 1. Om te kunnen spreken van een reguliere busverbinding moet er minstens elk uur een bus voorzien worden.
 2. Voor de buslijnen Mechelen – Putte – Heist-op-den-Berg en Mechelen – Bonheiden – Aarschot is het best om een frequentie van een half uur als basis te nemen.
 3. Voor de andere busverbindingen is een frequentie elk half uur tijdens de spits en elk uur tijdens de daluren een mooie oplossing.
 4. We vinden dat een frequentie elk half uur het minimum is dat tijdens de spitsuren voor het woon- werkverkeer moet aangeboden worden.
  Al naargelang het aantal reizigers moet zelfs een frequentie elk kwartier tijdens de spitsuren overwogen worden.
 5. Tijdens het weekend kan dan weer een frequentie per uur volstaan.

 

Presentatie Bonheiden Rijmenam (26 01 2019)