Over ons

 

Regio Mechelen Mobiel voor Iedereen (RMI) ijvert als burgerplatform voor een beter openbaar vervoer voor alle generaties en doelgroepen in de vervoersregio Mechelen.

De regio Mechelen beschikt over een goed uitgebouwd spoornet en vlotte treinverbindingen naar de belangrijkste naburige steden.  Het spoornet moet worden aangevuld met een netwerk van hoogwaardige en toegankelijke busverbindingen (stad en streek), taxi’s, deelauto’s en ‑fietsen, zodat iedereen in de vervoersregio Mechelen zich zelfstandig en op een betaalbare manier kan verplaatsen en aan het maatschappelijk leven kan deelnemen.  Vanuit de invalshoeken duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid moet het busnet in onze stad en regio worden opgewaardeerd.

De besparingen bij De Lijn en de wijzigingen van de verkeerscirculatie in de Mechelse binnenstad hebben geleid tot een sterke achteruitgang van het busvervoer in Mechelen en de verbindingen tussen bepaalde woonwijken/dorpscentra en de binnenstad.  De frequentie van de buslijnen is verlaagd en de verbindingen naar sommige sociale cruciale voorzieningen (bvb-ziekenhuizen, recreatiegebieden, rust- en verzorgingsinstellingen) zijn totaal afgeschaft.  In het kader van de basisbereikbaarheid willen wij deze neerwaartse spiraal in overleg met alle betrokkenen doorbreken.

De nabijheid van hoogwaardig en toegankelijk openbaar vervoer is essentieel voor dichtbevolkte woongebieden en dorpscentra.  Bij de planning van nieuwe projecten en woonwijken moet vanaf het begin rekening gehouden met de gewenste openbaar-vervoerbediening en ontsluiting voor fietsers en voetgangers.